seade teenusena
Visioline 3stepit
Device as a Service - DaaS
SEADE
TEENUSENA
IT riist- ja tarkvara koos
Paigaldus
teenusega ühe kuumakse sees
Riistvara
Seadistamine
DaaS
Vabasta kapital IT seadmete alt
Paindlikkus IT seadmete koguses
Vahetamine
Haldamine
Kasutajatugi koos seadmetega
Tegele oma äri, mitte IT probleemidega
Vabasta ettevõtte IT ressursse
Teenused
Kasuta moodsaimaid lahendusi
Visioline Infra OÜ, www.daas.ee, info@daas.ee
DaaS info: +372 504 9966, IT tugi: +372 501 6105
seade teenusena
Visioline 3stepit
MILLEST KOOSNEB
DAAS TEENUS?
FINANTSEERIMINE
SEADMED
Seadmete ja lahenduste rent.
Riistvara ja hooldus.
Perioodi valik. Vara väljaost,
Arvutid, serverid, printimine ja
pikendamine või vara tagastamine.
võrguseadmed.
KINDLUSTUS
SEADISTAMINE
Kogu maailmas kehtiv kindlustus, mis
Installeerimine, uuendamine,
katab peamised riskid: vandalism,
haldustarkvara.
õnnetusjuhtum, tulekahju, veeavarii jt.
GARANTII
PAIGALDAMINE
Garantii pakkumine kohapeal.
Riistvara paigaldamine, andmete
Garantiiuhtumite käsitlemine ilma, et
kopeerimine, vana riistvara.
peaksid kuhugi minema.
äraviimine.
TURVALISUS
TUGITEENUSED
Krüpteerimine, nuhk - ja viirusetõrje,
Kohapealne IT tugi.
turvauuendused.
Tugi telefoni- ja kaughalduse teel.
Ligipääsuõiguste juhtimine.
Tarkvarade uuendamine.
ASENDUSSEADMED
LAINEDATUD TUGI
Asendusseadmed nõudmisel.
Arvutiga ühendatud teiste seadmete
Võimalus asendada ka teisi seadmeid.
ja tarkvarade tugi. Inseneride tugi.
TEENUSEPAKKUJA
IT asjaajamine.
UTILISEERIMINE
PAINDLIKUS
Vana riistvara utiliseerimine.
Vajaduspõhine seadmete koguse
Turvaline andmete kustutamine.
suurendamine ja vähendamine.
SEADMETE TAGASIOST
MONITOORIMINE
Ostame vana seadme tagasi.
Kaughaldus ja uuendamine.
Finantseerime ka kasutuses olevad
Intsidentide lahendamine.
IGAKUINE ARVE
seadmeid.
LISATEENUSED
ÄRITARKVARA
Kõik äriks vajalikud IT teenused ja
E-mailide ja pilveteenuste haldus.
tooted ühest kohast.
Office tarkvarapaketid. Äritarkvara
paigaldus ja seadistus.
LÕPPKASUTAJA
Seade koos
Seade koos
PAIGALDUSEGA
KASUTAJATOEGA
Teenusepakkuja tegeleb vaid riistvaraga
Kliendi lõppkasutajad saavad pöörduda
seotud küsimustega ning kliendi
kasutajatoe poole ning IT intsidendid
nõudmisel vaid arvuti paigaldamisel
või teenuspäringud lahendatakse DaaS
tarkvara seadistamisega (deployment,
teenusepakkuja poolt. Seade koos
image’d, domeeni liitmine, jne). Kliendi
kasutajatoega paistab lõppkasutajale
lõppkasutajale sel juhul kasutajatuge ei
välja kui oma ettevõtte IT osakond.
anta.
Visioline Infra OÜ, www.daas.ee, info@daas.ee
DaaS info: +372 504 9966, IT tugi: +372 501 6105
seade teenusena
Visioline 3stepit
DAAS PROTSESS
RIISTVARA VAJADUSTE ANALÜÜS
• Arvutid, tarvikud ja lisaseadmed
1
• Printerid ja võrguseadmed
• Tarkvara litsentsid
TEENUSTE VAJADUSTE ANALÜÜS
• Paigaldamise protsess
2
• Daas teenuste valik
• Tugi- ja hooldusteenused
• Olemasoleva IT süsteemiga ühilduvus
HINNAD JA LEPINGUD
• Lisateenuste vajadus
• Seadmete hinnad
3
• Finantseerimine
• Kindlustamine
• Jaotamine etappidesse
ARVUTITE, SEADMETE JA
• Leping
TARKVARA ETTEVALMISTUS
4
• Arvutite ja seadmete tarne
• Seadmete paigaldamine
• Seadmete konfigureerimine kohapeal
KASUTUSAJA TEENINDUS
• Kasutajaga töökoha ülevaatus
• Varem valitud teenuste osutamine
5
• Vana riistvara käitlemine
• Kasutajatugi
• Riist- ja tarkvara hooldus ja tugi
• Teenusepäringute täitmine
KASUTUSAJA LÕPP
• Laiendatud tugiteenused
• Arvutite väljavahetamine
• Diagnostika ja parendamine
6
• Utiliseerimine või tagasiost
• Aruandlus
• Rendi pikendamine
DaaS teenuse pakkumine sõltub
kliendi vajadustest ja olemasolevast
IT-tehnilisest lahendusest. Lõplik
hinnapakkumine koostatakse peale
kliendi vajaduste analüüsi. DaaS
teenus kujundatakse vastavalt kliendi
vajadustele.
Visioline Infra OÜ, www.daas.ee, info@daas.ee
DaaS info: +372 504 9966, IT tugi: +372 501 6105
seade teenusena
Visioline 3stepit
KÜSIMUSED MIDA
ENDALT KÜSIDA?
Kas on mõtet hoida kapital IT seadmete all?
Kuidas DaaS teenus annab meie jaoks olulist IT ressurssi juurde?
Kas meie arvutipark vajaks uuendamist?
Kas praegune kasutajatugi on vastav meie tegelikele vajadustele?
Millist teenust me vajame?
Seade koos paigaldusega
Seade koos kasutajatoega
Arvutikasutajate tugi rendiperioodi jooksul
-
(telefon, kaughaldus, e-mail ja Skype)
Infrastruktuuri lihtne diagnostika toe
-
osutamisel
Seadmete draiverite ja firmware
Ainult paigaldamisel
uuendamine
Operatsioonisüsteemi ja tarkvarade
Ainult paigaldamisel
regulaarsed uuendused
Kolmanda osapoole tarkvarade
Ainult paigaldamisel
uuendamine
Lisaseadmete seadistamine
Ainult paigaldamisel
Äritarkvarade install ja seadistamine (sh
Vastavalt kokkuleppele
kaughaldus)
Arvutite monitooring
Piiratud mahus
Riistvara tarne ja paigaldamine
Arvuti esialgne seadistamine
Riistvara välja vahetamine ja asendusseade
Vahetatud riistvaral tarkvara seadistamine
Lihtsad IT administratiivtoimingud
-
Intsidentide käsitlemine kolmandate
-
osapooltega
Väljaspool DaaS’i mobiilsete seadmete tugi
-
Kokkuleppe alusel
UPS’ide akude vahetamine ja hooldus
Vastavalt kokkuleppele
Tarvikud lisatasu alusel, töö hinna sees
Andmete turvaline kustutamine või
Vastavalt kokkuleppele
andmekandjate hävitamine
Dokumentatsioon ja aruandlus
Üleandmisel, manuaalne
Digitaalne, teenuspäringute ajalugu ning
seadmete info
Visioline ServiceDesk tugi
Vastavalt kokkuleppele
Konsulteerime ja aitame keerulisemate
teiste probleemide lahendamisel
Utiliseerimine, tagasiost või ladustamine
Vastavalt kokkuleppele
Vastavalt kokkuleppele
(sh pakendamine)
Visioline Infra OÜ, www.daas.ee, info@daas.ee
DaaS info: +372 504 9966, IT tugi: +372 501 6105
seade teenusena
Visioline 3stepit
KUIDAS HINNATA
TEENUST?
Kas teostatud tööd või teenused vastavad minu
ootustele ja antud lubadustele?
Kui palju kulub aega tugiliinil ootamiseks ja
selgitamiseks?
Vabasta kapital IT
Kas teostatavad tööd või teenused vastavad
seadmete alt!
ettevõtte tegelikele vajadustele?
Kas töö tegemiseks pakutud aeg on sobiv olnud?
Kas tehnik või spetsialist saabub kokkulepitud ajal?
Kas spetsialist selgitab töö käigus oma tegevust
piisavalt?
Kas spetsialist seletab, kuidas tarkvara või toodet
kasutada ja on piisavalt abiks?
IT meeskond
Kas oleme rahul probleemide lahendamiseks
koos seadmetega
kulunud ajaga?
Kas spetsialist võtab vastutuse?
Kas teenindaja käitumine on
professionaalne?
Kas lisaks tehnilisele toele saame abi ka
programmide kasutamisel?
Kas esitatud arved on piisavalt selged ja
põhjendatud?
Kas teate kui palju IT probleeme majas on
või on veel lahendamata?
Mobiilsed seadmed,
töökoha arvutid ja
andmekeskus!
Hangi oma ettevõttele värskeim
tehnoloogia ja kasutajatugi ühe
kuutasu sees!
Visioline Infra OÜ, www.daas.ee, info@daas.ee
DaaS info: +372 504 9966, IT tugi: +372 501 6105
seade teenusena Visioline 3stepIT Visoline 3stepIT
Visioline 3stepit
NÄIDISHINNAD
Kõik seadmed
ühe kuumakse sees!
Näidispakkumine väikekontorile
Kuutasu
Reageerimiseaeg 2h,
39
Äritarkvara ja infrastruktuur
(E-R, 08:00 - 18.00) kogu ettevõttele
Suure kontori või tootmise Wifi
Arvutivõrk koos seadmetega
Wifi pääsupunkt teenusena (koos paigaldusega)
6,1
Võrgusalvestusseade (NAS)
Privaatne tulemüür (sh VPN)
4,2
Printerid ja multimeedia
Microsofti ja Linuxi serverid
Office 365 Business Premium
11,8
Videovalve lahendused
Võrgu jaotusseade (switch)
3,3
Virtuaalserverid
Refurbished äriklassi sülearvuti (i5/256SSD/8GB)
12
Paindlik reageerimisaeg
Office 365
Võrguprinter teenusena
5,5
Arvutikasutaja kaugtugi
9,8
Viirusetõrje (alates, sõltuvalt kasutusest)
0
IT professionaalid koos seadmetega,
Arvutite monitoorimine
0
lahendame ka ebamugavamaid
probleeme!
Täiendavad võimalused väikekontori töökohale:
Kuutasu
Uus äriklassi monitor, 24" reguleeritava kõrgusega
6,8
Kasutatud äriklassi monitor 24", reguleeritava
2,6
kõrgusega
Meie kogemused:
Sülearvuti dock (alates)
2,2
• 5000+ seadme haldus
Kodulehe majutus
4,8
• 200+ klienti
Uus Lenovo või Delli äriklassi arvuti (alates)
18
• 2500+ töökoha haldus
• 10+ aastat kogemust
* lisandub käibemaks
Visioline Infra OÜ
info@visioline.ee
DaaS info: +372 504 9966,
IT tugi: +372 501 6105
www.visioline.ee
Visioline Infra OÜ, www.daas.ee, info@daas.ee

DaaS info: +372 504 9966, IT tugi: +372 501 6105

Prinditav infoleht: https://daas.ee/daas.pdf